• Titulinis
  • Titulinis
  • Rašykite

Šlapžemės, pelkės, durpžemiai. Kas yra kas?

SpausdintiSpausdinti

Literatūroje randame įvairius pavadinimus šlapioms žemėms įvardinti: raistai, balos, tyrai, palios ir daug kitų, tačiau nuo XX a. pradžios dažniausiai naudojamas bendras pavadinimas - pelkės. Paskutinį dešimtmetį oficialiuose dokumentuose vis labiau įsigali naujas terminas - šlapžemės (šlapynės). Tai yra vertinys iš anglų k. "wetlands" ir jis turi platesnę reikšmę.

Šlapžemės (šlapynės) - natūralūs arba dirbtiniai, pastovūs ar laikini pelkių, durpynų ar vandens plotai, kurių vanduo yra tekantis ar stovintis, gėlas, sūrokas ar sūrus, įskaitant jūros akvatorijos plotus, kurių gylis atoslūgio metu neviršija šešių metrų (JT konvencija dėl pelkių, turinčių tarptautinę reikšmę, ypač vandens ir pelkių paukščių apsaugai (Ramsar konvencija).

Pelkės - nuolat įmirkę žemės paviršiaus plotai, kuriuose auga drėgmę mėgstantys augalai ir kaupiasi durpės, kurių storis sudaro daugiau kaip 0,3 m. 

Jei durpės sluoksnis plonesnis nei 0,3 m, tokios žemės vadinamos supelkėjusiomis.

Lietuvoje sutinkami šie pelkių tipai:

Žemapelkės - pelkės, kurios maitinamos daug mineralinių medžiagų turinčių gruntinių ir/ar paviršinių vandenų. Jose auga specifinė, prie didelio drėgnumo ir maistmedžiagių gausos prisitaikiusi augmenija.

Aukštapelkės - kritulių maitinamos pelkės, tad jų augmenija yra prisitaikiusi išlikti esant dideliam drėgnumui ir nedideliems maistmedžiagių kiekiams vandenyje.

Tarpinio tipo - pelkės, kuriose maistmedžiagių kiekis mažesnis nei žemapelkėse ir jose auga tiek aukštapelkinė tiek žemaplekinė augmenija.

Taigi, pagrindinis pelkių ir supelkėjusių vietovių bruožas - perteklinės drėgmės sąlygomis iš nepilnai suirusių augalų (dažniausiai samanų, viksvų, nendrių ar medžių) liekanų besiformuojantis durpės sluoksnis. Tokį natūraliai susiformavusį durpės sluoksnį turintys dirvožemiai vadinami durpžemiais. Visur kur aptinkami durpžemiai vyksta arba anksčiau vyko šis organinės medžiagos kaupimosi procesas.

© 2009 „WETLIFE“ LIFE07 NAT/LT/530 .

sprendimas: IMODUS