• Titulinis
  • Titulinis
  • Rašykite

Projekto rezultatai

SpausdintiSpausdinti

SVARBIAUSI PROJEKTO DARBAI CHRONOLOGINE TVARKA

2009 balandžio mėn - įvadinis projekto seminaras Marijampolės savivaldybėje
2009 balandžio mėn. - Amalvos pelkės kanalų tvenkimo planavimo darbai
2010 balandžio mėn. - Amalvos pelkės pietinio apsauginio pylimo niveliacija. Pylimas smarkiai suslūgęs ir kai kuriose vietose tik medžių proskyna leidžia suvokti jį esant. Be jokios abejonės toks pylimas neatlieka savo funkcijos.
2009 gegužės mėn. - patirties apsikeitimo vizitas į Dummer saugomą teritoriją Vokietijoje.
2009 rugpjūčio mėn. - Žuvinto šliuzo-reguliatoriaus rekonstrukcijos darbų pradžia
2009 spalio mėn. - baigiama betonuoti Žuvinto slenkstinė nuopyla
2009 lapkričio mėn. - ruošiamasi žuvitakio statybai greta Žuvinto slenkstinės nuopylos
2010 sausio mėn. - kertami medžiai Amalvos pelkės dalyje, kurioje planuojama patvenkti sausinimo kanalus.

2010 kovo mėn. - iškirtus medžius, suaugusius po sausinimo kanalų įrengimo, vėl atsivėrė aukštapelkės plynė.
2010 kovo mėn. - į kanalus sumestos šakos sumažins vėjo sukeltą vandens bangavimą ir sudarys palankesnes sąlygas kiminams įsitvirtinti.
2010 balandžio mėn. - baigiama remontuoti Žuvinto pelkės apsauginio pylimo atkarpa (2,2 km). Tai užtikrins mažesnį vandens nuotėkį iš pelkės ir kartu apsaugos greta esančius žemės ūkiui naudojamus plotus.
2010 balandžio mėn. - Atstatant Žuvinto pelkės apsauginį pylimą pažeidžiamiausiose vietose naudotos plastikinės sprastlentės, kurios sumažins vandens filtraciją per pylimą, o tuo pačiu prailgins pylimo tarnavimo laiką.
2010 birželio 11 d. atidaryta žemiau Žuvinto ežero ant Dovinės upės esanti slenkstinė nuopyla su žuvitakiu. Ji įrengta rekonstravus šliuzą reguliatorių, kurio pagalba beveik 4 dešimtmečius buvo reguliuojamas Žuvinto ežero vandens lygis. Nuo šiol vandens nuotėkis iš Žuvinto ežero nebus reguliuojamas ir ežero vandens lygio svyravimai priklausys nuo kritulių kiekio Žuvinto ežero baseine.
2010 birželio mėn. - pabaigta remontuoti Žuvinto apsauginio pylimo atkarpa (2,2 km). Kairėje pusėje matomas ženkliai aukštesnis vandens lygis. Pylimas apsaugo Žuvinto pelkę nuo sausėjimo, o kartu užtikrina ūkininkavimui tinkamas sąlygas gretimuose laukuose.
2010 birželio mėn. - pradėtos rengti tausojančio ūkininkavimo Amalvo polderio žemėse gairės. Nuotraukoje - situacijos aptarimas dalyvaujant Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Žemdirbystės instituto , Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Žemės ūkio skyriaus, Žuvinto biosferos rezervato ir VšĮ Gamtos paveldo fondas specialistams.
2010 liepos mėn. - vykdomi kelio per Amalvos pelkę tvarkymo darbai. Kelio profilis turėjo būti pakeltas 1-1,3 m ~260 metrų atkarpoje, kad būtų išvengta kelio užliejimo patvenkus pelkėje sausinančius kanalus.
2010 liepa - baigiamos tvarkyti dar dvi (po ~300 m kiekviena) papildomos Žuvinto apsauginio pylimo atkarpos, kurios prieš remontą buvo kritinės būklės. Nuotraukoje matyti rekonstruotos pylimo atkarpos palaikomas aukštas vandens lygis.
2010 rugsėjis - Amalvos pelkėje naudojant plastikines spraustlentes ~100 ha plote, kuriame anksčiau buvo iškirstas miškas ir krūmynai, patvenkti sausinimo kanalai. Nuotraukoje matyti spraustlenčių užtvanka užklota šakomis. Ji puikiai sulaiko vandenį kanale.
2010 rugsėjis - pradėta Amalvos upelio šliuzo reguliatoriaus rekonstrukcija į slenkstinę nuopylą bei Amalvos pelkės apsauginių pylimų rekonstrukcija.
2010 rugsėjis - atsižvelgiant į parengtas tausojančio durpžemių naudojimo rekomendacijas planuojama Amalvo polderio pertvarka.
2010 lapkritis - pietinės Amalvos pelkės dalies paviršiuje telkšantis vanduo teikia vilties, kad vandens lygio atkūrimo priemonės pasiteisins.
2010 lapkritis - įsibėgėja Amalvos pelkės apsauginio pylimo rekonstrukcijos darbai. Formuojama nauja apsauginio pylimo atkarpa, kuri padės atkurti vandens lygį apie 50 ha nusausintos Amalvos pelkės.
2010 gruodis - Amalvos šiuzas reguliatorius po rekonstrukcijos į slenksčių kaskadą, kuri sudarys prielaidas žuvų migracijai.
2011 vasaris - plastikinės spraustlentės gabenamos į Žuvinto palias kanalų tvenkimui. Šalti vasario mėnesio orai sudarė galimybę panaudoti techniką kanalų tvenkimui reikalingų medžiagų transportavimui.
2011 vasaris - spustelėję šalčiai sudarė prielaidas Žuvinto aukštapelkę sausinusių kanalų (~5 km ilgio) patvenkimui plastikinių spraustlenčių užtvankomis.

2011 kovas - išspausdintos rekomendacijos , skirtos žemdirbiams, ūkininkaujantiems durpiniuose dirvožemiuose, siekiantiems racionaliau naudoti gamtos turtus ir kartu prisidėti prie aplinkos išsaugojimo. Leidinyje pateikiamos bendrosios tausojančio ūkininkavimo durpiniuose dirvožemiuose rekomendacijos ir konkretūs pasiūlymai, kaip naudoti Amalvo polderį, esantį Marijampolės rajone, Igliaukos seniūnijoje. Rekomendacijas galite parsisiųsti.
2011 balandis - baigtas kirsti miškas visoje teritorijoje, kurioje planuojama atkurti pelkėdarai reikalingą vandens lygį.
2011 gegužės mėn. Igliaukoje vietos gyventojams pristatytas Amalvo polderio rekonstrukcijos projektas pagal kurį numatoma palaikyti aukštsnį vidutinį vandens lygį polderio teritorijoje. Taip pat pristatytas bei dalyviams išdalintas leidinys "Tausojančio ūkininkavimo durpiniuose dirvožemiuose rekomendacijos".
2011 liepos mėn. - plastikinėmis spraustlentėmis tvenkiami Amalvos pelkės sausinimo grioviai (2 etapas).
2011 liepos mėn. įrengtas 30 ha stacionarus aptvaras Amalvo polderio pievose ir atvežta 16 herefordų veislės mėsinių galvijų banda skirta pievų priežiūrai. Dėl galvijų ir pievų priežiūros pasirašyta sutartis su konkurso būdu atrinktu vietos ūkininku.
2011 rugsėjo mėn., kuomet vandens lygis Žuvinto pelkėje nukrito, atlikta sausinimo griuovių tvenkimo efektyvumo patikra leido įsitikinti, kad užtvankos patikimai sulaiko vandenį sulig pelkės paviršiumi.
2011 rugsėjo mėn. - rekonstravus Amalvos pelkės apsauginį pylimą kelios atkarpos netikėtai susmuko. Vienos iš tokių vietų sutvarkymui įrengta plastikinių spraustlenčių atkarpa (matoma nuotraukoje), kuri vėliau užpilta žemapelkine durpe.
2011 lapkričio mėn. - vykdoma Amalvo polderio siurblinės rekonstrukcija. Po rekonstrukcijos polderyje (638 ha) bus palaikomas aukštesnis gruntinio vandens lygis tinkamas pusiau natūralių pievų naudojimui (šienavimui ir ganymui), dėl ko sulėtės durpės degradacija, pagerės sąlygos drėgnų pievų paukščiams, sumažės siurblinės eksploataciniai kaštai.
2011 gruodžio mėn. - patvenktoje Amalvo polderio magistralinio kamalo atkarpoje pakilęs vandens lygis ženkliai sumažino sausinantį poveikį toje vietoje su kanalu besiribojančiai Amalvos aukštapelkei.
2012 kovo 23 d. surengtas baigiamasis projekto seminaras, kuriame buvo apžvelgti rezultatai, o taip pat pristatytas projekto metu sukurtas Eugenijaus Drobelio filmas "Atgimstančios palios".

© 2009 „WETLIFE“ LIFE07 NAT/LT/530 .

sprendimas: IMODUS